Двукрила врата изработена от стандартен профил и ковани елементи.

Врата двукрила с. Кръвеник.